Wie is SIORH?

Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) is in 2015 opgericht.
Er was en er is nog steeds veel behoefte binnen de islamitische gemeenschap in de brede regio Haaglanden aan een platform dat enerzijds de onderlinge samenwerking bevordert, anderzijds het collectief van aangesloten leden vertegenwoordigt.
SIORH heeft deze twee behoeftes uit de gemeenschap als bestaansdoelen genomen.

De onderlinge samenwerking is erop gericht dat de aangesloten leden van elkaar leren, elkaar ondersteunen en elkaar versterken op met name bestuurlijk niveau.

De vertegenwoordiging van het collectief heeft als doel bij betrokken partners in de regio, lokaal en op rijksniveau de stem van de leden te laten horen en hun belangen te behartigen.

SIORH heeft 33 leden uit de volgende plaatsen:
Den Haag, Wateringen, Naaldwijk, Delft, Rijswijk, Maassluis, Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer, Gouda, Nieuwerkerk ad Ijssel, Boskoop, Bodegraven, Alphen ad Rijn, Leiden, Noordwijk, Voorschoten, Leidschendam-voorburg, Vlaardingen, Sassenheim en Schoonhoven.