Protocol en richtlijnen heropenen van de moskeeën

 

Dit protocol is opgesteld voor de moskeeën die zijn aangesloten bij ons samenwerkingsverband SIORH binnen de regio Haaglanden. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de moskeebestuur en behoeft een lokale en op het moskeegebouw toegespitste invulling.

Voordat een moskee activiteiten – zoals de 5 gebedstijden – hervat, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. Dit protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. De situatie in iedere organisatie en elk moskeegebouw is tenslotte anders. Daarom is het gebruik van gezond verstand van even groot belang.

Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze maatregelen zijn te vinden via www.rijksoverheid.nl.

Protocol opstarten Moskeeen 19-5-2020

Protocol in beeld verantwoorde opening moskeeën per 1 juli 2020