Richtlijnen omtrent de overlijdensrituelen in Nederland en een overzicht van in gebruik te nemen begraafplaatsen voor moslims

Inhoudsopgave

Begraven in Nederland

Sinds 14 maart jongstleden is repatriëring van overledenen naar land van herkomst niet meer mogelijk voor Marokkaanse Nederlanders vanwege de maatregelen die de Marokkaanse overheid genomen heeft tegen verspreiding van het coronavirus in Marokko. Het is nog niet bekend hoelang deze situatie zal voortduren. Daarom gaf de religieuze commissie van SIORH op 15 maart jl. het advies dat nabestaanden hun familieleden zo snel mogelijk dienen te begraven in Nederland en adviseerden wij daar niet onnodig langer mee te wachten.

Bij het kiezen van een geschikte begraafplaats geldt als belangrijkste richtlijn dat begraafplaatsen met eeuwige grafrust de voorkeur genieten. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan er worden uitgeweken naar een begraafplaats waar de grafrust voor onbepaalde wordt gewaarborgd en als laatste optie een begraafplaats waar de langst mogelijke periode gegarandeerd kan worden. Voor het volledige advies, zie de volgende twee links:

Volg de voorzorgsmaatregelen op tijdens uitvoering van de overlijdensrituelen

Zoals eerder ook medegedeeld dienen wij ons in deze uitzonderlijke periode te houden aan enkele voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van besmetting en het verspreiden van het coronavirus. Deze voorzorgmaatregelen dienen ten alle tijden opgevolgd te worden, ook tijdens het wassen van de overledene, het verrichten van het janazah gebed, het begraven van de overledene en het ontvangen van familieleden bij condoleance. Daarmee adviseren wij specifiek het volgende:

 • Dat er bij het wassen van de overledene zo weinig mogelijk mensen in de wasruimte aanwezig zijn en dat de aanwezigen daarin gepaste afstand van 1,5 meter van elkaar bewaren;
 • Dat bij het verrichten van het janazah gebed bij voorkeur wordt afgeweken naar het verrichten daarvan op de begraafplaats in plaats van in de moskee;
 • Dat er bij het janazah gebed niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en er gepaste 1,5 meter afstand van elkaar wordt bewaard;
 • Familieleden ontvangen bij condoleance dienst niet te geschieden met meer dan drie bezoekers tegelijkertijd en ook daar dient gepaste afstand bewaard te worden. Indien mogelijk liever via de telefoon, beeldbellen, WhatsApp, FaceTime of Skype.

Bij een overlijden door het coronavirus

Indien de overledene besmet was met het coronavirus en daaraan overleden dienen er maatregelen genomen te worden bij het wassen en wikkelen van de overledene. Daar deelden wij eerder de volgende adviezen over:

 • Degenen die de dodenwassing verrichten dienen beschermingsmiddelen te dragen zoals schort met lange mouwen, handschoenen, een bril en mondneusmasker;
 • Bij het gebruik van handschoenen dienen deze over de mouwen te vallen, zodat de huid van degene die de wassing verricht niet onbedekt blijft;
 • Indien na het overlijden nog sprake is van besmettingsgevaar, kan men volstaan door water over de overledene te gieten;
 • De wassing dient bij voorkeur in de wasruimte van een ziekenhuis of uitvaartorganisatie plaats te vinden en niet in de moskee.

We herinneren de nabestaanden van de slachtoffers van het coronavirus er ook nog graag aan dat indien zij vanwege besmettingsgevaar de quarantainevoorschriften moeten opvolgen zij zich daaraan dienen te houden ten alle tijden, óók tijdens het janazah-gebed, bij het begraven van de overledene en bij het ontvangen van condoleances. Deze zaken kunnen zij het best, indien mogelijk, via andere manieren, zoals online via het internet, volgen en laten plaatsvinden. Zo voorkomen we samen dat het virus zich verspreid en er nog meer slachtoffers komen te vallen.

Overzicht begraafplaatsen

Om de moeilijkheden omtrent het overlijden van familieleden in deze periode te verlichten, heeft SIORH een overzicht gemaakt van de begraafplaatsen waar moslims begraven kunnen worden. In dit overzicht treft u de contactgegevens, kosten en andere informatie over de begraafplaats. De begraafplaatsen zijn verdeeld in de volgende vier categorieën:

 1. Islamitische begraafplaatsen met eeuwige grafrechten
 2. Islamitische begraafplaatsen met grafrechten voor onbepaalde tijd
 3. Islamitische begraafplaatsen met grafrechten voor bepaalde tijd

LET OP: de tarieven kunnen afwijken van wat er in dit overzicht vermeld is afhankelijk van de diensten waar u gebruik van wilt maken en wanneer. Op een weekenddag (zaterdag of zondag) en soms op een specifieke doordeweekse dag gelden vaak andere tarieven voor begraven. Vraag hierover altijd na bij het beheer of bekijk het tarievenoverzicht op de website van de begraafplaats.

1 – Islamitische begraafplaatsen met eeuwige grafrecht

De begraafplaatsen Al Raza en Riyad al Jannah zijn islamitische particulier begraafplaatsen waar begraven met eeuwig grafrust mogelijk is. Op de Rooms-Katholieke (RK) Begraafplaats in Bergen op Zoom en de gemeentelijke begraafplaats Oude Landen in Nuenen, die beiden zijn voorzien van een islamitisch grafvak apart van de andere graven, is dit ook mogelijk.

Begraafplaatsnaam Plaats Contactpersoon en gegevens Prijs
Al Raza Almere Ali Karamatali
06-51476180
info@alraza.nl
Volwassenen: € 8.500,00*
Kindergraf: € **
RK Begraafplaats Bergen op zoom Mark Masereeuw
06-2073122
markmasereeuw@rkbegraafplaats.com
Volwassenen: € 6.349,00
Kindergraf: € **
Riyad al Jannah Zuidlaren Hamed Amrino

info@bibin.nl
volwassene (vanaf 18 jaar): € 2715,-
Kindergraf (tot en met 17 jaar): € 1357,-
Oude landen Nuenen Berry Leurink
0614338304
begraafplaats.oudelanden@gmail.com
Volwassenen: € 6.646,00
Kindergraf: € 3.395,00

*Dit is het tarief inclusief uitvaart en andere diensten. Voor meer informatie neem contact op met de beheerder.
**Neem contact op met de beheerder voor informatie over kindergraven op de RK Begraafplaats.

2 – Islamitische begraafplaatsen met grafrecht voor onbepaalde tijd

Op sommige begraafplaatsen kan er grafrust worden afgekocht voor onbepaalde tijd. Dat houdt in dat het grafrecht geldig is zolang er een levende rechthebbende op dit graf aanspraak maakt. Op verschillende begraafplaatsen zijn er vaak ook meerdere voorwaarden verbonden aan het behouden van dit grafrecht. Laat uzelf daar altijd goed over informeren bij het begraafplaatsbeheer. Op de onderstaande graven is er de mogelijkheid om te begraven op een islamitisch grafgedeelte voor onbepaalde tijd:

Begraafplaatsnaam Plaats Contactpersoon en gegevens Prijs
Kovelswade Utrecht Gemeente Utrecht
030 – 286 39 92
begraafplaatsen@utrecht.nl
Particulier graf volw.: € 12.032,00
Kindergraf: € *
Daelwijck Utrecht Gemeente Utrecht
030 – 286 39 92 begraafplaatsen@utrecht.nl
Particulier graf volw.: € 12.032,00
Kindergraf: € *
Nieuweykenduynen Den Haag 088-927 2300 / 06-53817663
cre.nieuweykenduynen@yarden.nl
Volwassenen: € 6.690,00
Kindergraf: € 3.345,00
 Oud Eik en Duinen Den Haag 070-4470000
smellink@monuta.nl
Volwassenen: € 9.275,00
Kindergraf: € 2.875,00
Hofwijk Rotterdam (010) 489 85 70

info@crematorium.rotterdam.nl

€ 4.500,- tot € 5.000,-

*Neem contact op met het beheer voor meer informatie

3 – Islamitische begraafplaatsen met grafrechten voor bepaalde tijd in de Randstad

Op deze begraafplaatsen kan een graf worden gehuurd voor 10, 20 tot 50 jaar en is er daarna tegen bijbetaling nog de mogelijkheid om de grafrechten met 10 tot 20 jaar te blijven verlengen. De verlengingskosten kunnen tegen die tijd hoger liggen dan ze nu zijn.

<td”>Max. 20 jaar

Begraafplaatsnaam Plaats Contactpersoon en gegevens Prijs Eerste grafrechttermijn
De Nieuwe Ooster Amsterdam 020-25 32 900
info@denieuweooster.nl
Volwassenen: € 5.801,00
Kindergraf: € 5.524,00
Max. 50 jaar
De Nieuwe Noorder Amsterdam 020-25 29 800
denieuwenoorder@amsterdam.nl
Volwassenen: € 4.825,00
Kindergraf: € 4.522,00
Max. 50 jaar
Crooswijk Rotterdam 0104898540
begraafplaatscrooswijk@rotterdam.nl
Volwassenen: € 2.064,00
Kindergraf: € 1.431,00
Max. 30 jaar
Zuiderbegraafplaats            Rotterdam (010) 489 85 60
zuiderbegraafplaats@rotterdam.nl
Volwassenen: € 2.064,00
Kindergraf: € 1.431,00
Max. 30 jaar
Westgaarde Amsterdam Jaap Broers (beheerder)
(020) 410 66 60
info@westgaarde.nl
* Max. 20 jaar
Stratum Eindhoven de heer van Weert
040 – 211 7933
Begraafplaatswoensel@ergon.nu
Volwassenen: +/- € 1.844,00
Kindergraf: +/- € 1.054,00

*Voor meer informatie neem contact op met Jaap Broers.