Met verbijstering hebben wij kennis genomen van de wijze waarop de gemeente Amsterdam moslims stigmatiseert en islamitische organisaties in de stad problematiseert.

Burgemeester Femke Halsema heeft in een poging de LHBTIQ+gemeenschap te steunen, de moslimgemeenschap geschoffeerd en het reeds bestaande wantrouwen richting de overheid verder verdiept.

Dat zij moskeebestuurders een kant en klare steunverklaring voorlegt die wanneer deze getekend zou worden zou aantonen dat de moskeeën een positieve kracht in de lokale samenleving willen zijn en zich uitspreken tegen geweld richting de LHBTIQ+gemeenschap, is meer dan ongepast.


Het getuigt van een diep wantrouwen jegens de moskeeën, miskent alle positieve inspanningen van de afgelopen decennia en suggereert dat islamitische organisaties een rol zouden spelen in het geweld tegen de LHBTIQ+gemeenschap. Het leidt tot verschillende vragen. Waarom is de verklaring niet in gezamenlijkheid opgesteld? Waarom worden enkel islamitische organisaties aangeschreven? En waar haalt de burgemeester het idee vandaan dat moskeeën geen positieve kracht in de samenleving zouden zijn?

Laat duidelijk zijn dat wij als moskeekoepels te allen tijde tegen geweld zijn. Strafbare feiten tegen de LHBTIQ+gemeenschap, in welke vorm dan ook, veroordelen wij scherp. Dat de LHBTIQ+gemeenschap wordt gediscrimineerd mag echter nooit reden zijn om een andere minderheidsgroep te stigmatiseren.

Wij spreken met deze verklaring onze steun uit voor de moskeeën die zeer terecht aangeven niet gediend te zijn van deze aanpak. Het wordt tijd dat de Nederlandse overheid stopt met het problematiseren van de islamitische identiteit en moslims in het algemeen. Moslimorganisaties zijn bereid om samen met de overheid te werken aan een inclusieve samenleving waarin de rechten van minderheden worden beschermd.

Het is echter pijnlijk om te zien dat de overheid blind lijkt te zijn voor het aandeel dat zij zelf heeft in de stigmatisering van moslims in Nederland.

Denk onder meer aan de toeslagenaffaire, de geheime NTAonderzoeken, institutioneel racisme tegen moslims door de Belastingdienst en nu dit Amsterdamse initiatief, gefundeerd in wantrouwen en angst. Staatsislamofobie lijkt zo helaas steeds vaker de norm.

Wij vragen in dat licht om een andere koers, een betere koers. Maar ook om reflectie bij de overheid. Het zou burgemeester Halsema daarom sieren als ze haar excuses aanbiedt, de lokale moskeeën als gelijkwaardige gesprekspartners ziet en gaat werken aan een brede sociale agenda, die niet gedomineerd wordt door veiligheidsdenken.

Ons advies: laat zien dat de overheid niet tegenover maar naast de moslims staat en grijp deze handreiking met beide handen aan.