AL-QUDS DECLARATIE

 

Vandaag herdenkt het Palestijnse volk de Naqba, de Catastrofe die ertoe heeft geleid dat zij etnisch gezuiverd zijn uit Palestina. Die etnische zuivering duurt tot de dag van vandaag voort. Ook wij staan stil en gedenken samen met onze Palestijnse broeders en zusters de Catastrofe.

De Nederlandse regering dient de bezetting van Palestina en de onderdrukking van de Palestijnen door Israël in de scherpste bewoordingen te veroordelen. Daarnaast dient onze regering alle politieke, economische en diplomatieke middelen in te zetten, en andere landen hiertoe te bewegen, om Israël te dwingen zijn internationaalrechtelijke verplichtingen na te komen. Het aanspreken, veroordelen of aansporen van Israël in woorden alleen is niet genoeg. Israël trekt zich al meer dan 70 jaar niets aan van de internationale gemeenschap of het internationaal recht. Andere middelen zijn nodig om de onhoudbare situatie waarin de Palestijnen leven tegen te gaan.

Ons land kent meerdere internationale instituties met als doel de internationale rechtsorde te bevorderen. Het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof zijn gevestigd in Den Haag. Den Haag is zelfs de internationale stad van Vrede en Recht. Artikel 90 van de Grondwet roept de Nederlandse regering op zich actief in te zetten voor de bevordering van de internationale rechtsorde.

De afgelopen dagen zijn de verstikkende bezetting en uitzichtloosheid tot een uitbarsting gekomen in bezet Oost-Jeruzalem (al-Quds). Het is een feit dat de Palestijnen worden onderdrukt, behandeld worden als tweederangs burgers in eigen land en hen het recht ontnomen wordt om in vrijheid te leven. Steevast wordt dit gegeven in de Nederlandse politiek en media buiten beschouwing gelaten. Men gaat liever op zoek naar wie de afgelopen dagen het ‘conflict’ begonnen is, zonder dit in de juiste context te plaatsen.

Wij zijn teleurgesteld in demissionair minister-president Mark Rutte die heeft getweet: ‘(…)Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit.’ Nergens worden de tientallen burgerdoden in dichtbevolkte gebieden, waaronder vrouwen en kinderen, door Israëlische bombardementen veroordeeld. Inmiddels is één op de drie slachtoffers een kind. Het aantal burgerdoden neemt in rap tempo toe. Ook de bestorming van de Heilige al Aqsa-moskee door Israëlische veiligheidstroepen wordt niet genoemd, terwijl dit mogelijk een oorlogsmisdaad is. Het zonder onderscheid bombarderen van dichtbevolkte gebieden is 𝑔𝑒𝑒𝑛 zelfverdediging. En het bombarderen van nieuwsmedia die verslag doen al helemaal niet. Het recht tot zelfverdediging geldt evenzeer voor de onderdrukte Palestijnen, wiens elementaire mensenrechten worden geschonden, getuige de onderzoeksrapporten van Human Rights Watch en het Israëlische B’Tselem. Zij stellen vast dat Israël een Apartheidsstaat is geworden. Het internationaal recht is kraakhelder over het Palestijns-Israëlische ‘conflict’: Israël moet de illegale bezetting van de Westbank en Oost-Jeruzalem stoppen, inclusief de ontmanteling van de nederzettingen, en haar internationale verplichtingen nakomen.

De geloofwaardigheid van ons land als hét centrum van het internationaal recht staat op het spel, indien de Nederlandse regering de Israëlische bezetting en onderdrukking van Palestina (inter)nationaal niet agendeert. De scheve machtsverhoudingen tussen de Israëlische bezetter en de gekoloniseerde Palestijnen kunnen niet leiden tot een evenwichtige dialoog tussen de partijen. Een strikte toepassing van het internationaal recht is dan ook een noodzaak. Daarom roepen wij het demissionaire kabinet op tot directe actie: zet de nodige economische, politieke en diplomatieke middelen in om Israël te dwingen het internationaal recht te respecteren.

 

Namens de ondertekenaars:
FIO – Federatie Islamitische Organisaties
MVIR – Moslimjongeren Verenigd in Rechtvaardigheid
SIORH – Samenwerkingsverband islamitische organisaties regio Haaglanden
SPIOR – Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond
SML – Samenwerking Moskeeën Limburg
SMUO – Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving
SMBZ – Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland

Update per 18 mei 2021:
MSA Nederland – Moslimstudenten Associatie Nederland
MGNN – Milli Görüs Noord Nederland
NIF – Nederlandse Islamitische Federatie
VMMZN – Vereniging Marokkaanse Moskeeën Zuid Nederland

CAD – Controle Alt Delete
SMN – Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders