Naar aanleiding van de lockdown die op 14 december 2020 door de Minister-president is aangekondigd, zijn wij genoodzaakt de eerdere adviezen met betrekking tot moskeebezoek te herzien. Hierbij hebben wij onze religieuze plicht, het maatschappelijke belang en onze bestuurlijke verantwoordelijkheid meegewogen om tot een gepast advies te komen.

Wij adviseren daarom om:

1. Het moskeeonderwijs en alle niet noodzakelijke activiteiten in ieder geval tot 19 januari te staken
2. Voor de vijf-dagelijkse gebeden een maximum van 30 bezoekers te hanteren.
3. Het vrijdaggebed met een maximum van 30 bezoekers voort te zetten indien de organisatiegraad het toelaat en anders de vrijdagpreek online uit te zenden.
4. Moskeebezoek in het algemeen zoveel mogelijk te ontmoedigen

De richtlijnen zoals eerder in het protocol gecommuniceerd blijven onverminderd van kracht. Daarnaast adviseren wij mondkapjes binnen de moskee te verplichten. De 1,5 meter blijft de norm en dient binnen en buiten de moskee gehandhaafd te worden. Buiten zijn groepjes van meer dan 2 personen verboden.

Bestuur SIORHaaglanden

 

Bijlagen: