Binnen het Nederlandse landelijke publieke omroepbestel kan iedereen een omroep oprichten en een erkenning aanvragen. Op 1 januari 2022 start een nieuwe concessieperiode, dat is een periode waarvoor door de overheid vergunningen worden verleend, voor landelijke publieke mediadiensten ook wel landelijke omroepen.

De peildatum voor de ledentelling van de nieuwe aspirant omroepen is gesteld op 31 december 2020. Het ledenbestand op die datum moet aan alle vereisten voldoen.

ISLAMOMROEP

IslamOmroep heeft zich onlangs aangemeld als aspirant omroep. IslamOmroep wil beschaafde programma’s maken, die geschikt zijn voor het hele gezin en die op een professionele en leuke manier laten zien wat de Islam inhoudt.

Als landelijk samenwerkende koepels onderstrepen wij het belang van dit initiatief en spreken daarom onze steun uit. Wij roepen onze achterban op om dit initiatief te omarmen en lid te worden van IslamOmroep. Laten we samen zo snel mogelijk zorgen voor de vereiste 50.000 leden.

Ben jij al lid van IslamOmroep? Klik hier om lid te worden

De samenwerkende koepels:
FIO Federatie Islamitische Organisaties
SIOR-H Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden
SMBZ Samenwerkende Moskeeën Brabant en Zeeland
SML Samenwerking Moskeeën Limburg
SMUO Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving
SPIOR Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond
VMMZN Vereniging Marokkaanse Moskeeën Zuid Nederland