Uit onderzoek van het SCP is bekend dat in 2019 ongeveer een kwart van de Nederlanders aangaf in het voorgaande jaar een ervaring te hebben gehad met discriminatie. Onder sommige groepen Nederlanders ligt dit fors hoger: zo hebben Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders van alle onderzochte bevolkingsgroepen het vaakst discriminatie ervaren. Ruim twee derde van de Turkse Nederlanders (69%) en Marokkaanse Nederlanders (72%) voelde zich (inclusief twijfel) vooral gediscrimineerd op grond van hun etnische achtergrond. Ongeveer de helft van de Turkse Nederlanders en twee derde van de Marokkaanse Nederlanders geeft aan zich (ook) gediscrimineerd te voelen op grond van hun geloof.

 

Lees het volledige artikel