Het kabinet heeft per 1 juli de corona-maatregelen aangaande religieuze bijeenkomsten versoepeld. Per 1 juli mogen maximaal 100 personen het gebed verrichten in de moskee met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM en de voorschriften van de veiligheidsregio’s.

Zeven regionale moskeekoepels hebben het initiatief genomen om een protocol en een handreiking voor de aangesloten moskeeën te maken om het heropenen van de moskee in de 1,5 meter samenleving op een verantwoorde wijze te laten verlopen.

Bij de juiste toepassing van het protocol verwachten wij dat de 5 dagelijkse gebeden in de moskee goed zullen verlopen. Gemiddeld komen minder dan 100 personen naar de moskee voor deze gebeden.

De vrijdagpreken worden in de regel door veel moslims bezocht. Ook hiervoor geldt een maximum van 100 personen. De samenwerkende koepels adviseren hun leden om vóór 1 juli een gebruikersplan op te stellen voor de vrijdagpreken.

Bijlage: protocol en handreiking moskeeën samenwerkende koepels

Federatie Islamitische Organisaties (FIO)
Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH)
Samenwerkende Moskeeën Brabant en Zeeland
Samenwerking Moskeeën Limburg (SML)
Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO)
Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR)
Vereniging Marokkaanse Moskeeën Zuid Nederland (VMMZN)