Moskeeonderwijs op afstand

Wij zijn vanuit SIORH blij mede te delen partner te zijn van het initiatief moskeeonderwijs.nl op afstand.

Ook het moskeeonderwijs heeft te lijden onder de maatregelen tegen de Corona-uitbraak.Voor onze leerlingen betekent dit dat zij geen toegang meer hebben tot de lessen die wekelijks in de moskeeën werden georganiseerd. Om deze uitdagende situatie het hoofd te bieden is de Nederlandse Moslimdenktank het project Moskeeonderwijs.nl op afstand gestart.

In het kader van dit project is een online handreiking voor moskeeën ontwikkeld om zelf online lessen op te starten. De website bevat informatie voor de onderwijscommissies, docenten en leerlingen en legt stap voor stap uit hoe je als moskee online kwalitatieve lessen kunt organiseren.

Als partner steunt SIORH dit initiatief van harte en blijft het betrokken bij het doorontwikkelen en aanvullen van de handreiking door het leveren van feedback en ideeën.

Benieuwd naar de handreiking? Deze is nu beschikbaar op: www.moskeeonderwijs.nl