SIORH en FIO doen namens de islamitische gemeenschap een dringend beroep op het Haags gemeentebestuur om eeuwigdurend begraven mogelijk te maken in Den Haag. Vanwege het coronavirus kunnen veel overleden moslims niet worden begraven in het land van herkomst. Ze werden massaal in koelcellen geplaatst totdat ze alsnog eeuwigdurend begraven kunnen worden.

 

Lees het artikel op ad.nl