Moslims nemen hun verantwoordelijkheid en sluiten met veel pijn in het hart de moskeeën voor gebedsgangers om te voorkomen dat het Coronavirus zich verspreidt onder moskeebezoekers.

Lees het artikel op AD.nl