Op advies van de religieuze commissie en mede gelet op informatie ingewonnen bij GGD Haaglanden en Amsterdam met betrekking tot de omgang met overledenen ten gevolge van Coronabesmetting, komen wij tot de volgende aanbevelingen.

Indien de overledene besmet was met het coronavirus dienen er maatregelen genomen te worden met betrekking tot de manier waarop de overledene wordt gewassen en gewikkeld.

Voor degenen die de dodenwassing verrichten adviseren wij om beschermingsmiddelen te dragen zoals schort met lange mouwen, handschoenen, een bril en mondneusmasker. Bij het gebruik van handschoenen dienen deze over de mouwen te vallen, zodat de huid van degene die de wassing verricht niet onbedekt blijft.

Indien na het overlijden nog sprake is van besmettingsgevaar, kan men volstaan door water over de overledene te gieten. De wassing dient bij voorkeur in de wasruimte van een ziekenhuis of uitvaartorganisatie plaats te vinden en niet in de moskee.

Met betrekking tot het dodengebed adviseert onze religieuze commissie het volgende:
Het dodengebed is een fard kifayah (verplichting voor de gemeenschap) en als enkelen hierin voorzien vervalt de verplichting voor de rest. In het geval van overlijden door het Coronavirus gaat de voorkeur uit naar het verrichten van het dodengebed op de begraafplaats om te voorkomen dat de gebedsgangers in de moskee besmet worden.

Indien nabestaanden ook besmet zijn geraakt met het Coronavirus, dienen zij zich te houden aan de quarantainevoorschriften en zowel de gebedsdienst als de begrafenis niet bij te wonen. Eventueel kunnen moderne communicatiemiddelen worden gebruikt om de gebedsdienst en begrafenis (digitaal) te kunnen volgen.

Bij het condoleren dient fysiek contact zoveel mogelijk te worden vermeden en dienen de bijeenkomsten zo klein mogelijk te worden gehouden. Indien sprake is van mogelijke besmetting met het Coronavirus, dienen de quarantainevoorschriften te allen tijde worden opgevolgd.

Verklaring religieuze commissie omtrent islamitisch begraven en rituele wassing (AR)