Het bestuur van SIOR Haaglanden heeft in overleg met de religieuze commissie vandaag, na de persconferentie van het kabinet en RIVM, in een spoedberaad besloten om aan alle aangesloten moskeeën het volgende advies te geven in het kader van de maatregelen om het Corona-virus in te dammen, zodat verdere besmetting word voorkomen. Deze maatregelen zijn genomen in samenspraak met de Religieuze Commissie van SIOR Haaglanden en gaan per direct in.

De volgende maatregelen gelden voorlopig tot en met 31 maart 2020:

  1. De vrijdaggebeden dienen afgelast te worden.
  2. De moskeeën dienen op vrijdag gesloten te zijn van 9:00u tot 15:00u. 
  3. Alle bijeenkomsten in de moskeeën waarbij meer dan 100 bezoekers verwacht worden, dienen afgelast te worden.
  4. Het weekendonderwijs voor kinderen moet in deze periode ook afgelast worden.
  5. Volg de instructies en maatregelen op die het RIVM heeft opgesteld en communiceer dit naar uw achterban.

Deze noodmaatregelen blijven van kracht tot nader order. Indien zich veranderingen en/of aanpassingen voordoen ten aanzien van het huidige beleid zullen wij u tijdig informeren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites:

Moge Allah onze samenleving beschermen tegen al het kwaad.

Wasalaam,

Bestuur Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden