In de Volkskrant worden vraagtekens geplaatst bij de opzet van de  parlementaire ondervragingscommissie over de buitenlandse financiering van moskeeën met inbreng van SIORH woordvoerder Abdelhamid Bouzzit.

“Ook het werk van de parlementaire ondervragingscommissie loopt het risico vast te lopen in tamelijk ongrijpbare kwesties, waarbij het de vraag is in hoeverre misstanden kunnen worden hardgemaakt. Het doel is, zo staat in het onderzoeksvoorstel, ‘meer inzicht te krijgen in ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, uit onvrije landen’. ‘Ongewenst’ is gedefinieerd als ‘gedrag dat beschouwd kan worden als een vorm van ondermijning van de democratische rechtsorde’. Maar wanneer is daarvan sprake? En wat is precies een ‘onvrij land’?”

Lees het volledige artikel