De Europese Raad en de VN hebben zich recentelijk zeer kritisch geuit over de manier waarop het Nederlandse Parlement omgaat met de islam en de Nederlandse moslimgemeenschap. Met de parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen – die enkel en alleen de financiële stromingen van moskeeën gaan onderzoeken – is het de zoveelste poging om de islam en moslims in de verdachtenbank te duwen. Namens ruim 140 islamitische organisaties verzoekt SIORH de Tweede Kamer middels een open brief om de opdracht van de parlementaire ondervragingscommissie tot alle religies te verbreden. Wij maken ons ernstige zorgen om de stigmatisering en verdachtmakingen jegens één religie en één bevolkingsgroep in ons land. Dit handelen van de Tweede Kamer is rechtstaat-onwaardig!