“Een maatstaf voor een goed werkende democratische rechtsstaat is de wijze waarop een land de rechten van (religieuze) minderheden beschermt”. Aldus Abdelhamid Bouzzit woordvoerder koepelorganisatie SIORH.

Elke vorm van haat die onze democratische en open samenleving ondermijnt, moet worden aangepakt. Abdelhamid Bouzzit en Saaid Fenzar, van repectievelijk moskeekoepels SIORH en SMBZ, pleiten voor een nationaal coördinator die antisemitisme én moslimhaat bestrijdt.

Lees het volledige artikel