Een promovendus van Tilburg University heeft ‘verwijtbaar onzorgvuldig gehandeld’ bij zijn proefschrift. Zo voerde promovendus Mohammad Nazar Soroush gesprekken op, die hij nooit gevoerd kan hebben. En een van de klagers over het proefschrift was het Islamitisch Centrum Imam Malik uit Leiden. Volgens het ICIM klopte informatie uit het logboek dat bij het proefschrift hoort ook niet. De universiteit geeft de onderzoeker en zijn twee begeleiders een veeg uit de pan, maar het onderzoek wordt niet teruggetrokken en ook mag Soroush zijn doctorstitel houden.

Lees hier het volledige artikel