Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) is zeer bezorgd over de groei van extreemrechts geweld in ons land. Haatdragende en gewelddadige groepen manifesteren zich steeds meer in de publieke ruimte. Zo ook Identitair Verzet, dat van plan is om op 28 oktober 2018 in Den Haag tegen Nederlandse moslims te demonstreren.

Het feit dat zowel de landelijke als lokale overheden het gevaar van extreemrechts niet voldoende onderkennen, alsmede het polariserend politieke klimaat rondom islam en moslims, heeft ervoor gezorgd dat Identitair Verzet en andere neonazistische en fascistische organisaties als Pegida, Voorpost en NVU wortel hebben kunnen schieten in onze samenleving. De boodschap van xenofobie en moslimhaat die deze organisaties uitdragen beperkt zich niet alleen tot retoriek, maar er zijn ook daadwerkelijk (pogingen tot) aanslagen op moslims en hun instituties geweest. Het geweld tegen moslims en hun instituties is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. De recente publicatie van de AIVD over de ontwikkeling en toename van extreemrechts in ons land, is een bevestiging van datgene wat moslimorganisaties al jaren ervaren en aankaarten bij de verantwoordelijke overheden. Geconstateerd moet worden dat er onvoldoende aandacht is voor de zorgen van de moslimgemeenschap: de verantwoordelijke overheden hebben tot op heden slechts oog voor één soort extremisme.

Het is onbegrijpelijk dat organisaties als Identitair Verzet, die weinig op hebben met democratie en rechtsstaat, onder het mom van vrijheid van meningsuiting en betoging een podium krijgen om hun gevaarlijke en ontwrichtende boodschap te verkondigen in de stad van Vrede& Recht. Wij kunnen als samenleving niet meer onze ogen sluiten voor het gevaar dat uitgaat van deze extreemrechtse organisaties en hun politieke bondgenoten in de Tweede Kamer.

Het is van eminent belang om een krachtig signaal af te geven tegen elke vorm van haat, intolerantie en onverdraagzaamheid. Daarom organiseert SIORH zondagmiddag 28 oktober 2018 een manifestatie ‘Den Haag bekent kleur’. Den Haag is niet alleen het politiek machtscentrum van ons land, maar ook de stad van Vrede& Recht én een levendige en bruisende multiculturele stad. SIORH roept iedere betrokken burger, moslim en niet-moslim, op om deel te nemen aan deze manifestatie en zo een vuist te maken tegen extreemrechtse groepen die de sociale cohesie van onze samenleving bedreigen. Met ‘Den Haag bekent kleur’ laten wij als burgers van dit land zien dat er geen plek is voor haat, dat wij trots zijn op onze multiculturele samenleving en dat moslims en hun instituties een wezenlijk onderdeel van deze samenleving zijn en blijven. Daar kan geen Identitair Verzet of welk ander xenofobe groepering iets aan veranderen.

Tevens doen wij opnieuw een beroep op het Rijk en gemeenten om extreemrechts geweld daadkrachtiger te veroordelen en de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van moslims te waarborgen. Net als ondermijnende criminaliteit tast extreemrechts de grondbeginselen van onze rechtsstaat aan.

Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH)
18 oktober 2018