Afgelopen zondag heeft het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden en omgeving (SIORH) haar ledenbijeenkomst gehouden bij één van de aangesloten organisaties: stichting as-Soennah.

Tijdens deze bijeenkomst werd onderling informatie uitgewisseld over het moskeeonderwijs, de financiering en veiligheid van moskeeën, en de rituele slacht.

Het was een geslaagde bijeenkomst met uitwisseling van gedachten en aandachtspunten om de samenwerking onderling te intensiveren en de belangen van onze achterban nog meer en beter te behartigen.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
#siorhaaglanden